Szivattyúk, kompresszorok, vákuumszivattyúk - 2014 - IV. oldal

programod van
2014. május 27–30.
IPAR NAPJAI 2014
0DJ\DURUV]iJ OHJMHOHQWĘVHEE ]OHWL HVHPpQ\H
D] LSDUEDQ
IPAR NAPJAI néven 2014 májusában kerül megrendezésre
a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontban Magyarország
OHJiWIRJyEE LSDUL
V]DNNLiOOtWiVD DPHO\ HJ\ LGĘEHQ
egy
KHO\HQ DG OHKHWĘVpJHW PLQGHQ LSDUL V]HJPHQV EHPX
-
tatására.
Az ipari rendezvényen
D WHOMHV iUXFVRSRUW OLVWiEyO NL
-
HPHOW WHPDWLNDL SRQWRN
szekciók az alábbiak lesznek:
• INDUSTRIAUTOMATION (ipari elektronika, elektrotech-
nika, automatizálás)
• ENERGEXPO (energetika, energiagazdálkodás)
‡ )/8,'7(&+ ÀXLGWHFKQLND SQHXPDWLND KLGUDXOLND V]L-
vattyúk, kompresszorok, tömítéstechnika)
• SUBCON (beszállítóipar, fémfeldolgozás)
• MACH&WELD (gépgyártás, hegesztéstechnika, robotika)
‡ &+(07(&+ YHJ\LSDU PĦDQ\DJLSDU JXPLLSDU
‡ 6(&87(&+ 9e'7(&+ PXQNDYpGHOHP WĦ]YpGHOHP
biztonságtechnika)
• LOGEXPO (ipari logisztika)
IPAR NAPJAI 2015
2015. május 26-29. között újra MACH-TECH Nemzetközi
gépgyártás-technológiai és hegesztéstechnikai szakki-
állítás, valamint INDUTRIAUTOMATION Nemzetközi ipari
automatizálási szakkiállítás az IPAR NAPJAI keretein belül
a Budapesti Vásárközpontban.
%ĘYHEE LQIRUPiFLy
ZZZ LSDUQDSMDL KX
Üzlet van.
I,II,III 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,...126