Szivattyúk, kompresszorok, vákuumszivattyúk - 2014 - 1. oldal

Tisztelt Olvasónk!
1994-ben jelent meg a „Szivattyúk,
kompresszorok, vákuumszivattyúk” első
száma, így ebben az évben már a XXI.
évfolyamot jelentettük meg.
Az első időszakban segítséget kaptunk
a német partnerlapunktól, a magyar vi-
szonyokra adaptálva vettük át például a
„Beszerzési forrás” táblázatokat. Pár év
alatt megismerték a szakmai felhaszná-
lók a lapot, akik díjmentesen kapták és
kapják azóta is ezeket az információkat.
Jó érzés a kiállításokon találkozni ve-
lük, sokszor már olyankor megvan nekik
a legújabb példány, nem is kell vinni be-
lőle.
Talán csak egy hátránya van ennek
a hosszú időszaknak: sok kedves szak-
mai ismerősünktől kellett már végleg
elbúcsúznunk, akik már nem lehetnek
közöttünk. Sajnos azonban ez egy álta-
lunk nem szabályozható folyamat. Mint
ahogy a gazdasági környezetünk is töb-
bé-kevésbé adott, ezen keretek között
kell érvényesülni ebben a szegmensben
is.
Az idei számunkban is igyekeztünk
sok hasznos témát feldolgozni: olvashat-
nak például az új hűtőbordás motortípus-
ról, konténeres vízturbina fejlesztésről,
vagy éppen a csúszógyűrűs tömítések
új szabványáról. De lehet találni írást az
önfelszívó szivattyúkról, a folyadék-ada-
goló mérlegek dinamikai vizsgálatáról és
a lakossági vízellátó szivattyúkról is.
Reméljük, hogy ez a szám is hasznos
segítség lesz munkájuk során.
Bagi István
szerkesztő
Szivattyúk,
kompresszorok,
vákuumszivattyúk
2014
Szerkesztő:
Bagi István
Szaktanácsadó:
Valasek László
Kiadó:
BB-PRESS Kft.
1055 Budapest, Nyugati tér 8.
Tel.: 302-80-57
Fax: 302-80-57
E-mail:
Web:
Nyomdai előkészítés:
Závori Márta
Nyomdai munkálatok:
PAUKER
Nyomdaipari Kft.
1047 Budapest
Baross u. 11-15.
Felelős vezető:
Vértes Gábor
ISSN szám: 1219-1108
A kiadványban közölt
hirdetések és PR-cikkek
tartalmáért a Kiadó
felelősséget nem vállal.
I,II,III,IV 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...126