Szivattyúk, kompresszorok, vákuumszivattyúk - 2015 - page 6

6
SZIVATTYÚK, KOMPRESSZOROK, VÁKUUMSZIVATTYÚK 2015
Az ABB NXR típusú nagyfeszültségû
villanymotor vízkezelési területekre
Az új generációs HXR
Az ABB NXR típusú nagyfeszültségű hűtőbordás
motorja a korábbi HXR típus alapjain fejlesztett
újdonság. Az előd HXR a megbízhatóságának és
teljesítményének köszönhetően már sokat bizo-
nyított a vizes területeken. Az NXR motorok ki-
sebb méretük mellett jóval alacsonyabb fenntartási
költségűek, fajlagosan nagyobb a teljesítményük,
veszteségük alacsonyabb, karbantartásuk ezáltal
egyszerűbb. Az új motorok magukban hordozzák
az ABB elmúlt 100 évben megszerzett gyártási ta-
pasztalatát.
A víz és szennyvízrendszerek alapvető szolgálta-
tásokat nyújtanak az ipar és a lakosság számára,
így a beépített motoroknak magas szintű meg-
bízhatósággal és rendelkezésre állással kell ren-
delkezniük. Az ABB nagyfeszültségű hűtőbordás
motorjainak jól bevált szigetelésrendszere és a
magas minőségű csapágyazása segít mindezen
kívánalmaknak megfelelni. Az innovatív hűtés-
rendszer is növeli a megbízhatóságot, mivel az
így egyenletesen tartott belső hőmérséklet hosz-
szabb kenési időtartamokat eredményez, ezáltal
növekszik a csapágyak élettartama és csökken a
hőterhelés is. A felhasznált energia jelentős részét
teszi ki a víz- és szennyvízművek általános mű-
ködési költségének, szóval a jó hatásfokú, magas
általános teljesítményű motor választása nagyban
befolyásolja az összköltség alakulását.
Az ABB a nagyfeszültségű hűtőbordás motorjai-
nál kiváló hatékonyságot és teljesítményt ért el a
kiterjedt kutatás+fejlesztésnek és az élvonalbeli
mérnöki munkának köszönhetően, melyhez a leg-
jobb minőségű alapanyagok felhasználása párosul.
Már elérhető a motor frekvenciaváltós alkalmazá-
sokhoz is, amellyel még tovább csökkenthetjük az
energiafogyasztást.
Több szakértelem kilogrammonként
A motor nagy fajlagos teljesítménye annyit jelent,
hogy egy adott teljesítményszintet a korábbi ter-
vezéshez képest már kisebb tengelymagasságú ki-
vitel is le tudja adni. Ez a tekercselés tervezése,
illetve a belső és külső légáramlás optimalizálása
miatt valósulhatott meg. A külső hűtőbordákon a
légáramlás útját szabaddá tettük, egy kábelcsator-
na segítségével, meggátolva így a különböző ki-
egészítők vezetékeinek belógását.
A nagyfeszültségű hűtőbordás NXR típusokat már
a tervezési fázisban úgy alakították, hogy a leg-
különbözőbb felhasználásra rugalmasan és egy-
szerűen konfigurálhatóak legyenek. A fő kapocs-
doboz szerelhető a hajtás és a hajtás ellenoldalra
is, illetve 400 mm és a feletti tengelymagasság-
nál, akár középső elhelyezés is választható. Ezzel
a megoldással akár a tartalékmotorok száma is
csökkenthető, mivel áthidalhatjuk azt a problé-
mát, ha a különböző területeken üzemelő moto-
roknál más a kívánt kapocsdoboz elhelyezés. Ha
a kapocsdoboz áthelyezésére kerül sor, akkor az
A víz- és szennyvíz rendszerek szíve a villanymotor által hajtott szivattyú. Az ivóvíz kitermelésétôl kezdve a kezelésén
és elosztásán át egészen a szennyvíztisztító telepekig az ABB a felhasználáshoz leginkább illô motort ajánlja. Továbbá a
megbízható és hatékony motorjainkat alkalmazzák még ipari víz kezeléséhez, sótalanító üzemekben, öntözô -, távfûtési -,
hûtési rendszerekben.
Pumps driven by electric motors are at the heart of water and wastewater systems. From clean water extraction, through
treatment and distribution, to wastewater treatment plants, ABB can supply the right motor for your application. Reliable
and efficient ABB motors are also used in desalination plants, irrigation systems, district heating and cooling systems, and
industrial water applications.
I,II,III,IV,1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...118